Àrees de Pràctica

Comptem amb àmplia experiència en les àrees següents
Compliment Normatiu i Mitigació de Riscos

Compliance: Prevenció de Riscos Legals, reputacionals i Ètics. Governance

Assessorament Legal en Relacions Laborals

Dret laboral

Experiència Legal a Litigis Penals

Defensa Penal

Assessorament Legal a Assumptes Internacionals

Firma legal internacional amb serveis a UE, UK, LATAM i EUA

Regulació Ètica i Legal de la Tecnologia

Governança i Aspectes Ètico-Legals de la Tecnologia

Plans d'Igualtat i Formació en Gènere

Igualtat de Gènere a l’Àmbit Empresarial

TÉ VOSTÈ UN CAS? OBTINGUI ORIENTACIÓ LEGAL

+34 678 712 436