Interessant Decisió del Tribunal de Defensa de la Competència TDC de l’ Autoritat Catalana de la Competència ACCO. 4 de Abril de 2018.

El Juliol de 2013, tres associacions d’ empreses de neteja varen denunciar diverses empreses de neteja sanitària i educativa, davant de l’ ACCO.  Les acusaven d’ acords contraris al Dret de la Competència: creació d’ agrupacions d’interès econòmic i cooperatives, per estalviar-se l’ IVA. Estarien alterant la competència al mercat del sector de la neteja en establiments hospitalaris i educatius.

download

Consideraven que les denunciades gaudeixen d’un avantatge competitiu il·legal: les altres empreses del sector neteja no poden obtenir preus equivalents amb l’exempció de l’ IVA.

No hi ha un acord per alterar la competència al mercat

foto-600.jpg

El Tribunal de Defensa de la Competència TDC considera que no hi ha infracció de l’ Art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència, perquè no hi ha conducta col·lusòria: acords o pràctiques concertades entre competidors.

No hi ha actes contraris al Dret de la Competència per Competència Deslleial

El TDC estudia també si hi ha infracció de l’ Art. 3 de la Llei de Defensa de la Competènciaactes de competència deslleial prohibits per la Llei de Competència Deslleial.

El TDC diferencia entre actes contraris al Dret de la Competència i de competència deslleial. Per la Llei de Defensa de la Competència a actes deslleials, la competència deslleial ha d’ afectar el mercat, de tal manera que afecti l’ interès públic.

neteja-colegis-lleida.jpg

Quan la Competència Deslleial és, a més, Contrària al Dret de la Comptència?

Per que un acte de competència deslleial afecti al Dret de la Comptència i s’ hagi d’ aplicar l’ Art. 3 de la Llei de Defensa de la Competència, ha de ser (acumulativament):

  • Un acte de competència deslleial.
  • Que falseja la lliure competència.
  • Que afecta a l’ interès públic.

L ’interès públic no es refereix a la competència entre empreses sinó a la situació al mercat. L’ empitjorament de la capacitat competitiva d’ una empresa no queda inclosa, excepte si la conseqüència fos que la competència en el conjunt del mercat quedés afectada.

En el mateix sentit es va pronunciar el Tribunal de Defensa de la Competència TDC espanyol (Exp. Roca Radiadores R 104/94  i Exp. Caja España R 405/99) i la Comissió Nacional de la Competència CNC (Res. 15 Desembre 2011: Asistencia en Carretera).

En conseqüència, el TDC acorda no sancionar, perquè no hi ha actes contraris al Dret de la Competència.